"RAB Regionala Anpassningsgruppen Bygg"

Rehabilitering i samverkan

Anpassningsgruppens uppgift

-        Behandla anmälda anpassningsärenden och lämna besked om lämplig lösning.

–        Lämna förslag på åtgärder inför anställning, eller redan anställda personer som underlättar deras möjligheter att fungera i sitt arbete.

–        Verka för en positiv inställning i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

 

Målgrupp

Målgruppen för anpassningsgruppen är personer som har en anknytning till byggsektorn och som har en dokumenterad funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

 

Anmäla ett ärende

Alla som ingår i anpassningsgruppen kan anmäla ett ärende. Många gånger har ärendet aktualiserats genom att individen har varit i kontakt med sin fackliga organisation eller via myndigheterna Arbetsförmedlingen (AF) eller Försäkringskassan (FK). Arbetsgivaren kan även anmäla ärenden via antingen sin egen part i anpassningsgruppen eller via Galaxen. Gruppens sammansättning och stora erfarenhet av rehabilitering och myndigheters regelverk ger en bra plattform för en lyckad start på individens rehabilitering samt ett stöd till företaget i rehabiliteringsarbetet.