Styrgrupp för RAB

Byggbranschen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inrättat ett gemensamt forum för anpassningsfrågor. Detta forum kallas ”Central styrgrupp för anpassningsverksamheten i Byggbranschen”. Syftet med denna grupp är att ta ansvar för och utveckla den gemensamma anpassningsverksamheten, samt vid behov ge vägledning till de regionala anpassningsgrupperna. I gruppen ingår representanter för Sveriges Byggindustrier (tillika ordförande), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Byggnads, SEKO och Galaxen Bygg.

Ledamöter i Styrgruppen
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier, Ordf
Michael Boman, Försäkringskassan
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen
Sven Zachari, Arbetsförmedingen
Ola Olsson, Byggnads
Linda Agetoft, SEKO
Per Kågström, Galaxen Bygg AB
Tatjana Medjedovic, Galaxen Bygg AB

Minnesanteckningar

Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 170403
Sammanfattning möte Stygrupp RAB 170112
Sammanfattning möte Stygrupp RAB 160919
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 160620
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 160426
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 160114
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 151008
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 150518
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 150204
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 141020
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 140624
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 140205
Sammanfattning möte Styrgrupp RAB 130916